UK national lottery – BRITSKÁ NÁRODNÍ LOTERIE

Jackpot Banners

Jackpot Banners

Jackpot Banners

Historie:

UK National Lottery (Národní Loterie) je největší loterií ve Velké Británii. Je provozována Camelot Group, které byla udělena licence v roce 1994, 2001 a znovu v roce 2007. Loterie je regulována Národní Loterijní Komisí. Národní loterie v roce 2002 podnikla významný program přejmenování určený na podporu klesajícího prodeje. To vyústilo v hlavní hře k přejmenování na  Lotto. Nicméně, jako kolektivní hra je stále známá jako The National Lottery (Národní Loterie). Je to jedna z nejpopulárnějších forem sázení ve Spojeném království.

Všechny ceny jsou vypláceny jednorázově a jsou osvobozeny od daně. Národní Loterie vrátí vyšší procento z příjmu zpět do společnosti, než jakákoliv jiná loterie. Hráčům musí být alespoň 16 let (zákazníkům musí být alespoň 18 let k účasti na této stránce) k účasti v loterii.

Jak to funguje:

Šest čísel musí být taženo ze souboru individuálně očíslovaných míčků, čísly v rozsahu 1-49, stejně jako je další bonusový míček. Jakmile jsou míčky jednou taženy, nejsou vráceny zpátky do losovacího stroje, a proto každý míček (včetně bonusového míčku) může být tažen za Loto losování pouze jednou. Hráči si vyberou šest různých čísel metodou vlastního výběru, kterou si zvolí při nákupu losu. Stroje na vydávání losů mohou vygenerovat náhodný soubor čísel, nazývaný také Náhodný Tip.

Ceny jsou uděleny hráčům, kteří trefí alespoň tři ze šesti tažených čísel s narůstající hodnotou ceny za každou shodu s vylosovanými čísly. Kromě šesti vylosovaných čísel se losuje další číslo jako Bonusový Míček. Bonusový míček se týká pouze těch hráčů, kteří mají shodu s pěti či šesti z vylosovaných čísel, přičemž tito hráči, kteří uhodli přesně pět z tažených čísel a uhodnou také bonusový míček, obdrží větší cenu, než ti, jež mají shodu jen s 5 z vylosovaných čísel. Každý, kdo uhodne všech šest vylosovaných čísel vyhraje podíl na jackpotu.

Pro hráče, kteří uhodli alespoň čtyři z vylosovaných míčků, závisí hodnota ceny na celkovém počtu hráčů, kteří také uhodli stejná čísla, pak je výherní hodnota rozdělena stejným dílem mezi všechny hráče, kteří trefili tažená čísla. V případě, že žádný hráč neuhodne žádné ze šesti tažených čísel, jackpot se nahromadí do dalšího Loto losování, takzvaně Přehoupne. Toto hromadění je limitováno třemi po sobě následujícími tahy. Přehoupnutí jackpotu je běžný jev, který nastane jednou za pár losování,  avšak „trojité přehoupnutí“ je poněkud méně častým jevem a doposud se tak stalo pouze pětkrát.

Kdy hrát:

Losování se provádí ve středu a sobotu, pokud Vánoční Den nepřipadá na jeden z těchto dnů, v tom případě se koná na Vánoční Večer. Sobotní losování začala 19. listopadu 1994, pod jménem ‚Národní Loterie‘. První středeční losování se konalo 5. února 1997. Všechna losování jsou vysílána živě na BBC One ve Velké Británii, sobotní losování je často vysíláno jako část v řadě různých předem nahraných herních show pod Loterijní značkou po celý rok.

Rozdělení vítězům:

Obnos Loto ceny je 45 procent z prodeje losování v běžném týdnu. Nicméně dlouhodobý procentuální průměr je téměř přesně 46 procent, kvůli příležitostné platbě za Super Losování z rezervního fondu Super Losování, daného na stranu při každém losování. Nejdříve jsou spočítány výhry pro vítěze tří-míčků, kteří obdrží £10 na vítěze; zbývající hotovost ceny je poté rozdělena, jak je znázorněno níže v tabulce a rovnoměrně rozděleno podle počtu vítězů pro každý výběr:

Rozdělení zbývající hotovosti po výplatě vítězů 3-míčků

Shodná Čísla Cena
3 čísla £10 na vítěze
4 čísla 22% ze zbývající hotovosti
5 čísel 10% ze zbývající hotovosti
5 čísel a bonusový míček 16% ze zbývající hotovosti
6 čísel 52% ze zbývající hotovosti

Zdroj: http://www.moje-obchody.cz/en/online-betting/